เรื่อง: Chiangrai Coffee&Tea 2018 "เชียงรายนครแห่งชาและกาแฟ"
 
 362

My Name: ayusayoko ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
 • โปรโมทเว็บไซต์ รับจ้างโพส รับโฆษณาสินค้า รับทำSEOราคาถูก ดันเว็บติดกูเกิ้ล
26 ส.ค. 18, 14:47:00น.


ขนกาแฟ-ชาระดับโลกมาให้ชิม พร้อมชูผลิตภัณฑ์เด่นกาแฟดอยตุง-กาแฟดอยช้าง
พืชสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ชนิดแรกของจังหวัด

จังหวัดเชียงราย และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย จัดงาน "Chiangrai Coffee&Tea Festival 2018" ชู “เชียงรายนครแห่งชาและกาแฟ" โชว์ศักยภาพ “กาแฟเชียงราย กาแฟระดับโลก” ระดมสุดยอดผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าจากสุดยอดแหล่งปลูกของจังหวัดมาออกร้าน พร้อมขน 5 สุดยอดกาแฟโลกมาให้ชิม ระหว่างวันที่  24-26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยถึงการจัดงาน "Chiangrai Coffee&Tea Festival 2018" ว่าเป็นกิจกรรมเด่นของจังหวัดที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสื่อให้เห็นถึงศักยภาพการผลิตกาแฟและชาของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีสินค้าเกษตรที่ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค อาทิ ข้าวหอมมะลิ ชา กาแฟ สับปะรดภูแล สับปะรดนางแล ลำไย ลิ้นจี่ และยางพารา การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมและเปิดตลาดสินค้ากาแฟและชาให้กับผู้บริโภค ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยในปีนี้กิจกรรมหลักภายในงานจะเน้นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมศักยภาพของกาแฟเชียงราย พร้อมเปิดตลาดให้คอกาแฟได้รู้จักกาแฟเชียงรายมากยิ่งขึ้น”

นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายถือเป็นแหล่งปลูกชาและกาแฟที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะกาแฟพันธุ์อาราบิก้านั้น มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศ คือประมาณ 38,000 ไร่ ผลผลิตประมาณ 4,355 ตัน และมีพื้นที่ปลูกชาอีกประมาณ 53,436 ไร่ ผลผลิตประมาณ 32,010 ตัน กาแฟและชาจึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ การจัดงาน "Chiangrai Coffee&Tea Festival 2018" ในปีนี้จึงเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพการผลิตชาและกาแฟและของจังหวัดเชียงรายในฐานะที่เป็น “นครแห่งชาและกาแฟ" ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการจำนวนมากที่ผลิตสินค้าชาและกาแฟที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และได้มาตรฐานระดับสากล

กิจกรรมภายในงานมีทั้งนิทรรศการแสดงองค์ความรู้เรื่องพืชสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และแหล่งผลิตกาแฟระดับโลก การสาธิต-ฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ การประกวดสารกาแฟอาราบิก้า ระดับประเทศไทย Thailand Coffee&Tea Award 2018 ประเภท Sustainable Coffee การแข่งขันชงชาไทย 1st Thai Tea Championship ชิมสุดยอด 5 กาแฟระดับโลก จากแหล่งปลูก Bean Belt ... เอธิโอเปีย เคนยา ปานามา แทนซาเนีย อินโดนีเซีย กิจกรรมการสาธิตการชงกาแฟและชารูปแบบต่างๆ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟและชาจากแบรนด์คุณภาพของจังหวัดเชียงรายMy Name: ayusayoko ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
 • โปรโมทเว็บไซต์ รับจ้างโพส รับโฆษณาสินค้า รับทำSEOราคาถูก ดันเว็บติดกูเกิ้ล
ตอบกลับ #1 27 ส.ค. 18, 12:46:15น.
Chiangrai Coffee&Tea 2018, เชียงรายนครแห่งชาและกาแฟ, กาแฟเชียงราย กาแฟระดับโลก

My Name: ayusayoko ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
 • โปรโมทเว็บไซต์ รับจ้างโพส รับโฆษณาสินค้า รับทำSEOราคาถูก ดันเว็บติดกูเกิ้ล
ตอบกลับ #2 28 ส.ค. 18, 14:15:18น.
Chiangrai Coffee&Tea 2018, เชียงรายนครแห่งชาและกาแฟ, กาแฟเชียงราย กาแฟระดับโลก

My Name: ayusayoko ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
 • โปรโมทเว็บไซต์ รับจ้างโพส รับโฆษณาสินค้า รับทำSEOราคาถูก ดันเว็บติดกูเกิ้ล
ตอบกลับ #3 29 ส.ค. 18, 14:12:20น.
Chiangrai Coffee&Tea 2018, เชียงรายนครแห่งชาและกาแฟ, กาแฟเชียงราย กาแฟระดับโลก

My Name: ayusayoko ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
 • โปรโมทเว็บไซต์ รับจ้างโพส รับโฆษณาสินค้า รับทำSEOราคาถูก ดันเว็บติดกูเกิ้ล
ตอบกลับ #4 30 ส.ค. 18, 17:50:08น.
Chiangrai Coffee&Tea 2018, เชียงรายนครแห่งชาและกาแฟ, กาแฟเชียงราย กาแฟระดับโลก

My Name: ayusayoko ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
 • โปรโมทเว็บไซต์ รับจ้างโพส รับโฆษณาสินค้า รับทำSEOราคาถูก ดันเว็บติดกูเกิ้ล
ตอบกลับ #5 31 ส.ค. 18, 14:47:48น.
Chiangrai Coffee&Tea 2018, เชียงรายนครแห่งชาและกาแฟ, กาแฟเชียงราย กาแฟระดับโลก

My Name: ayusayoko ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
 • โปรโมทเว็บไซต์ รับจ้างโพส รับโฆษณาสินค้า รับทำSEOราคาถูก ดันเว็บติดกูเกิ้ล
ตอบกลับ #6 03 ก.ย. 18, 14:42:57น.
Chiangrai Coffee&Tea 2018, เชียงรายนครแห่งชาและกาแฟ, กาแฟเชียงราย กาแฟระดับโลก

My Name: ayusayoko ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
 • โปรโมทเว็บไซต์ รับจ้างโพส รับโฆษณาสินค้า รับทำSEOราคาถูก ดันเว็บติดกูเกิ้ล
ตอบกลับ #7 04 ก.ย. 18, 14:58:18น.
Chiangrai Coffee&Tea 2018, เชียงรายนครแห่งชาและกาแฟ, กาแฟเชียงราย กาแฟระดับโลก

My Name: ayusayoko ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
 • โปรโมทเว็บไซต์ รับจ้างโพส รับโฆษณาสินค้า รับทำSEOราคาถูก ดันเว็บติดกูเกิ้ล
ตอบกลับ #8 05 ก.ย. 18, 17:05:20น.
Chiangrai Coffee&Tea 2018, เชียงรายนครแห่งชาและกาแฟ, กาแฟเชียงราย กาแฟระดับโลก

My Name: ayusayoko ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
 • โปรโมทเว็บไซต์ รับจ้างโพส รับโฆษณาสินค้า รับทำSEOราคาถูก ดันเว็บติดกูเกิ้ล
ตอบกลับ #9 06 ก.ย. 18, 14:39:58น.
Chiangrai Coffee&Tea 2018, เชียงรายนครแห่งชาและกาแฟ, กาแฟเชียงราย กาแฟระดับโลก

My Name: ayusayoko ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
 • โปรโมทเว็บไซต์ รับจ้างโพส รับโฆษณาสินค้า รับทำSEOราคาถูก ดันเว็บติดกูเกิ้ล
ตอบกลับ #10 10 ก.ย. 18, 14:59:49น.
Chiangrai Coffee&Tea 2018, เชียงรายนครแห่งชาและกาแฟ, กาแฟเชียงราย กาแฟระดับโลก

My Name: ayusayoko ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
 • โปรโมทเว็บไซต์ รับจ้างโพส รับโฆษณาสินค้า รับทำSEOราคาถูก ดันเว็บติดกูเกิ้ล
ตอบกลับ #11 11 ก.ย. 18, 13:26:12น.
Chiangrai Coffee&Tea 2018, เชียงรายนครแห่งชาและกาแฟ, กาแฟเชียงราย กาแฟระดับโลก

My Name: ayusayoko ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
 • โปรโมทเว็บไซต์ รับจ้างโพส รับโฆษณาสินค้า รับทำSEOราคาถูก ดันเว็บติดกูเกิ้ล
ตอบกลับ #12 12 ก.ย. 18, 14:10:45น.
Chiangrai Coffee&Tea 2018, เชียงรายนครแห่งชาและกาแฟ, กาแฟเชียงราย กาแฟระดับโลก

My Name: ayusayoko ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
 • โปรโมทเว็บไซต์ รับจ้างโพส รับโฆษณาสินค้า รับทำSEOราคาถูก ดันเว็บติดกูเกิ้ล
ตอบกลับ #13 13 ก.ย. 18, 15:37:50น.
Chiangrai Coffee&Tea 2018, เชียงรายนครแห่งชาและกาแฟ, กาแฟเชียงราย กาแฟระดับโลก

My Name: ayusayoko ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
 • โปรโมทเว็บไซต์ รับจ้างโพส รับโฆษณาสินค้า รับทำSEOราคาถูก ดันเว็บติดกูเกิ้ล
ตอบกลับ #14 14 ก.ย. 18, 14:43:47น.
Chiangrai Coffee&Tea 2018, เชียงรายนครแห่งชาและกาแฟ, กาแฟเชียงราย กาแฟระดับโลก